Temat: [Geometria]Okręgi styczne. / Dział: Matematyka
Wysłany: 2007-09-09, 13:15 / Odpowiedzi: 8 / Wyświetleń 346  
Dwaa okręgi, o(A,r1) i o (B,r2) są styczne zeewnętrznie do siebie i oba są styczne wewnętrznie do okrręgu o(C, r3). Obwód trójkąta ABC wynosi 25cmm. Oblicz r3. Próbuje próbuje liczyć to ale nie wychodzi pomoże ktoś?;> Ma ktoś pomysł?
I jeszcze jedno zadanko, Odcinek AD ma długość 17cmm. Oblicz obwód trójkąta ABC. Wiem, że |AE|=|AD|, no i tyle, ni to z Talesa liczyć, ni z czegoś innego, jakieś pomysły?;> Aha wiem jeszcze, że dwusieczna kąta DAE przechodzi przez środek okegu i powstają nam dwa trójkąty prostokątne, ale nie wiem jak dalej liczyć.

     

Temat: kilka przeróżnych zadań z trójkątów / Dział: Geometria
Wysłany: 2009-05-01, 17:09 / Wyświetleń 22  
1. W trójkąt równoramiennym ramie długości 16cm tworzy kąt z podstawą 30 stopni. Oblicz pole i obwód trójkąta i wyznacz miary kątów trójkąta.
2. W trójkącie ACE przeprowadzono prostą BD równoległą do boku CE. Oblicz x, gdy lABl =x lBCl= 12 lDEl=18 lADl= x+4
3. Boki trójkąta ABC mają długość 8,12,16 a boki DEF podobnego do trójkąta ABC 16,x, x+8. Oblicz obwód trójkąta DEF
4. W trójkąt prostokątnym równoramiennym dana jest przeciwprostokątna a=12cm Oblicz pozostałe boki tego trójkąta i jego pole oraz obówd.
5.Czy trójkąt ABC i DEF są podobne gdy:
a) A=(-5,-1) B=(-1,-2) C=(-3,2) D=(-3,2) E=(5,0) F=(-1,4)
b) lABl=9 lBCl=12 lACl=18 lDEl=6 lEFl=8 lDFl=12

Byłabym naprawdę wdzięczna o rozwiązywaniu tych zadań wiem że idę na łatwiznę ale jestem humanistką, i geometria jest czarną magią dla mnie.
Dziękuje.

Temat: Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa! / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:19 am / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 1468  
zad1
1) napisz wzór na obwód trójkąta
2) podstaw co masz dane (obwód i długości boków)
3) policz ile ma n
4) znając n policz konkretnie dlugości boków
5) który z nich mógłby być przeciwprostokątną, a które przyprostokątnymi?
6) sprawdz z tw pitagorasa czy jest to trójkąt prostokątny

zad2
1) narysuj rysunek
2) zaznacz na nim dane boki i przekątną
3) przekątna dzieli równoległobok na dwa trójkąty wiec zeby ten równoległobok był prostokątem, to te trójkąty muszą być prostokątne
4) zatem z tw Pitagorasa sprawdzasz czy trójkąt jest prostokątny i masz odpowiedz na pytanie

jak coś niejasne to pytaj

Temat: Zadanie z 6 klasy / Dział: Zadania
Wysłany: 10 Styczeń 2008, 19:47 / Odpowiedzi: 5 / Wyświetleń 355  
Skoro graniastosłup jest prawidłowy i trójkątny to znaczy że podstawa jest trojkatem równobocznym.

Jeżeli natomiast boki są kwadratami to wystarczy podzielić 27cm (obwód trójkąta) na 3.

Mamy wtedy jeden bok kwadratu, a więc wszystkie

Suma krawędzi wynosi więc:
9cm + 9cm + 9cm (podstawa dolna) + 9cm + 9cm + 9cm (ściany boczne) + 9 cm + 9cm + 9cm (podstawa górna)

Pole powierzchni podstaw liczysz za pomocą wzoru

a do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 2

Pole boczne to chyba wiesz

Pozdrawiam

Temat: geometria analityczna / Dział: Geometria
Wysłany: 2008-05-19, 18:06 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 166  
jestem zagrożona z matmy i prosiłabym o pomoc w rozwiązaniu tych zadań, bo nie za bardzo je rozumiem....

1. Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach:
a) A=(-2,-2) B= (-1,-7) C=(2,-5)
b) A=(-1,-1) b=(-2,3) c=(3,1)
c) a=(3,3) b=(0,4) c=(0,0)

2. wykaż, że trójkąt PQR jest prostokątny i oblicz jego pole
a) P=(4,-3) Q=(2,5) R=(-2,4)
b) P=(-4,-6) Q=(6,-1) R=(-6,-2)

3. W równoległoboku ABCD dane są równania boków ABi AD oraz wierzchołek C. Oblicz długości boków i przekątnych tego równoległoboku:
a) AB: 2x-y-1=0 AD: 3x+y+6=0 C=(-2,5)

błagam pomóżcie :(

Edit by Admin: 1) źle nazwany temat - poprawiłem 2) 1 zadanie = 1 temat. Musisz poprawić.

Temat: Skala podobieństwa / Dział: Śmietnik
Wysłany: 2009-03-08, 10:51 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 43  
Mam kilka zadań z podobieństwa i nie bardzo umiem je rozwiązać;(

1.Suma obwodu 2 kwadratów równa się 3. Oblicz pole każdego z kwadratów, jeśli suma tych pól wynosi 100cm2 .

2. Suma pól 2 trójkątów prostokątnych równa się 169cm2 . Znajdź pole każdego z tych trójkatów, jeśli wiesz że są one podobne w skali k= 5/12

3.W prostokącie ABCD o polu 48cm2 poprowadzono przekatną AC i równoległą do niej prostą m, przecinającą bok AB w punkcie E, a bok BC w punkcie F w ten sposób że AC/EF =2/1 . Oblicz obwód trójkąta BEF, jeśli BF=3 cm.

PRoszę o pomoc ;p

// 1 zadanie = 1 temat

Temat: Programowanie / Dział: Programowanie
Wysłany: 15.10.2008 (Śr) 19:57 / Odpowiedzi: 7 / Wyświetleń 392  
Witam, mam do napisania program który policzy pole i obwód trójkąta. Problem w tym że za raz na początku mam wybrać co chce policzyć. A więc czy pole czy trójkąt. W zadaniu jest uwaga by nie korzystać z polecenia case które de facto ułatwiło by mi sytuacje a tak to teraz nie wiem jak to zrobić. Dziś miałam pierwsze zajęcia z Pascala i takie zadanko dostałam To co udało mi się napisać zamieszczam poniżej:

Kod: Zaznacz całyvar
  a,b,c,h,pole,obwod:real;
begin
  writeln('Podaj dlugosc podstawy trojkata: '); read(a);
  writeln('Podaj wysokosc trojkata: '); read(h);
  pole:=(a*h)/2;
  writeln('Pole wynosi: ',pole:1:0);
  writeln;

  writeln('Podaj kolejno wymiary bokow trojkata aby policzyc obwod'); read(a,b,c);
  obwod:=a+b+c;
  write('Obwod trojkata wynosi: ');
  write(obwod:1:0);
  readln;
  end.

Jak to teraz przerobić by mieć wybór czy policzyć pole czy obwód?

Temat: Pomóż ktoś...?! Zadanie z matmy. / Dział: Off Topic
Wysłany: 2007-09-23, 13:40 / Odpowiedzi: 23 / Wyświetleń 1513  
OK, MAM 4 NOWE ZADANKA!

Zadanie. 1

Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 60 cm, a wysokość poprowadzona do przeciwprostokątnej ma długość 12 cm. Oblicz długość boku tego trójkąta.

Zadanie. 2

Pole trapezu jest równe 120 cm kwadratowych, a stosunek długości podstawy wynosi 1 : 3. W trapezie tym poprowadzono przekątne, które podzieliły trapez na cztery trójkąty. Oblicz pola tych trójkątów.

Zadanie. 3

W trójkącie ABC mamy dane: |AB| = 10 cm, |AC| = |BC| = 13 cm. Z punktu E należącego do wysokości CD poprowadzono odcinek EF długości 3 cm, prostopadły do ramienia AC, F należy do AC.
Oblicz:

a) Pole trójkąta CFE b) długość odcinka ED

Zadanie 4

Każdy z boków trójkąta o polu P podzielono na trzy części w stosunku 1:10:1. Oblicz pole sześciokąta, którego wierzchołkami są punkty podziału boków.

PS. wszystkich zmartwionych poziomem mojej wiedzy matematycznej informuję, że jest zerowa i całkowicie mi zbędna. I zdam. ;-)

Temat: Kącik matematyczny / Dział: Off Topic
Wysłany: Nie 04 Gru, 2005 22:46 / Odpowiedzi: 340 / Wyświetleń 24717  
Aaaaargh! Pisałem tzw. Międzyszkolne Zawody Matematyczne i jak widzę, jakich błędów narobiłem to mnie szlag trafia!!! A szanowna komisja pewnie jeszcze się przyczepi do zapisów i tak dalej i tak dalej i nic z tego qrde nie będzie. Jeszcze do tego stres i ograniczenie czasowe. A zadania przecież wcale nie takie trudne...

Przykładowo poróbcie sobie:

Wyznacz wszystkie liczby całkowite n, dla których n^2 + 4n + 9 jest podzielne przez n+1.

A to było porypane totalnie, bo dopiero zrobiłem to w domu przeszukawszy tablice matematyczne: wykaż, że stosunek promieni okręgów opisanego i wpisanego na ośmiokącie foremnym wynosi P(4 - 2*P(2)), gdzie P(x) oznacza pierwiastek z x.

W pięciokącie ABCDE wpisanym w okrąg przekątna AC przechodzi przez środek okręgu i zawiera się w dwusiecznej kąta EAB. Wykaż, że zarówno pole jak i obwód trójkąta ABC są mniejsze od odpowiednio pola i obwodu czworokąta ACDE.

Wykaż, że liczba 3^18 - 2^18 jest podzielna przez 19.

I razem było tego 10 zadań. Jeszcze nigdy nie byłem tak wkurzony!

Qrde mać pół punkta mi brakło.

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 28 Kwi 2009, 19:17 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 10  
Dany jest trójkąt równoramienny ABC o podstawie AC. Ramię AB przedłużono na zewnątrz trójkąta o odległość BD i punkt D połączono z punktem C. Oblicz długość AC, jeżeli obwód trójkąta CBD wynosi 24cm, a obwód trójkąta ADC wynosi 39 cm.

Prosze o pomoc w tym zadaniu...;(

Temat: promień wpisanego w trójkąt okręgu / Dział: Matematyka
Wysłany: 2008-11-05, 21:48 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 61  
mam takie zadanie i nie wiem jak obliczyc podpunkt b)

W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku B jest dwa razy większy od kąta przy wierzchołku A, a kąt przy wierzchołku C jest trzy razy większy od kąta przy wierzchołku A.
a) Wyznacz obwód trójkąta, jeśli wiadomo, że najdłuższy bok ma długość równą 12 cm.
b) Wyznacz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt.

bardzo prosze o pomoc, bo zalezy mi na tym rozwiazaniu, a sam juz nie mam pomyslu;/

Temat: [Matematyka] Trójkąty... / Dział: Zadania
Wysłany: 13 Luty 2007, 15:42 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 930  
1. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 30 stopni. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli:
a) dłuższa przyprostokątna ma długość 2

2. Oblicz obwód trójkąta (jeden z kątów ostrych ma 30 stopni):
a) h=9
b) h=10

Proszę o pomoc...

Temat: obwód czworokąta wypukłego ABCD... / Dział: Zadania
Wysłany: 2 Grudzień 2008, 20:06 / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 490  
to zrobiłam na samym początku, ale nie doszłam do żadnego wniosku

[ Dodano: 2 Grudzień 2008, 20:35
źle napisałam zadanie, ma być : obwód czworokąta wypukłego ABCD jest równy 50 cm . obwód trójkąta ABD jest równy 46cm , a obwód trójkąta BCD jest równy 36cm . oblicz długość przekątnej BD

Temat: Pomocy! - jak rozwiązać... / Dział: Pomocy! - jak rozwiązać...
Wysłany: Wczoraj, 10:57 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 11  
a - długość ramienia trójkąta ABC
a+2 - długość podstwy trójkąta ABC
(a+2)-0,25(a+2) = 0,75(a+2)= 0,75a+1,5 - długość podstawy nowego trójkąta
a+0,15a = 1,15a - długość ramienia nowego trójkąta
2a+a+2 = 3a+2 - obwód trójkąta ABC jest równy obwodowi nowego trójkąta czyli 0,75a+1,5 +2*1,15a = 0,75a+1,5 + 2,3a =3,05a +1,5 stąd
3a+2 = 3,05a +1,5
-0,05a = -0,5
a=10

odp.: boki trójkąta ABC mają długości: 10,10,12

Temat: Zadania HELP / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 4:47 pm / Wyświetleń 406  
Witam, bardzo potrzebuję Waszej pomocy. Mam problemy z zadaniami z matematyki. Proszę o pomoc w zadaniach. Potrzebuję je na poniedziałek (05.01.09). Jeżeli ktoś z Was będzie się nudził albo ktoś będzie chciał mi pomóc to proszę...

LISTA 5

1. Jaki procent mieszkańców Polski mieszka we Wrocławiu?
2. Cenę zakupu równą 105zł uiszczono za pomocą 33 monet. Użyto wyłącznie monet 2 i 5zł. Ile monet pięciozłotowych użyto?
3. Zofia uzyskała z czterech sprawdzianów średnią równą 12,5. Ile pkt musi ona uzyskać w kolejnym sprawdzianie, aby z pięciu sprawdzianów średnia wynosiła 13?
4. Po obniżce o 30% garnitur kosztuje 420zł. Jaka była pierwotna cena tego garnituru?
5. Pociąg o długości 200m jedzie przez tunel o długości 200m z prędkością 200km/h. Ile czasu potrzebuje on na pokonanie tego tunelu?
6. Dla jakiej liczby k wykres funkcji y=-2x-2(k+1) przecina oś y w pkt (0,3)?
9. Bartek jest starszy od Waldka o 4lata, a osiem lat temu Bartek był dwa razy starszy od Waldka. Ile lat ma każdy z chłopców?
10. Oblicz pole kwadratu ABCD, gry obwód trójkąta ABC wynosi 6dm.

LISTA 6

3. Co jest większe 20% liczby 320 czy 35% liczby 220?
4. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez pkt A=(-1;1,25) i jest równoległy do wykresu funkcji y=-2x+3.
5. Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność 5-x/2>2(x+3).
7. Cegła waży 1kg i 0,5 cegły. Ile kilogramów waży cegła?
8. Oblicz długość przekątnej prostokąta, którego obwód wynosi 24cm, a długość krótszego boku jest połową długości dłuższego boku.
9. Oblicz pole i miary kątów trójkąta o bokach długości 4cm, 4cm i 4pierwiastki z 3cm.
10. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest prosty. Wiedząc, że długość krawędzi bocznej ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 2cm, oblicz jego objętość.

LISTA 7

3. Buty przeceniono ze 120zł na 90zł. Ile procent wynosi obniżka?
4. Dla jakiego argumentu funkcja y=-0,5x+2 ma wartość -2?
5. Pole koła wynosi 0,25pi cm kwadratowego. Oblicz średnicę koła.
7. Suma miar kąta środkowego i kąta wpisanego opartego na tym samym łuku wynosi 75 stopni. Oblicz miary tych kątów.
8. Przekątna ściany sześcianu jest równa 8 pierwiastków z 2cm. Jakie jest pole powierzchni całkowitej tego sześcianu?
9. Oblicz pole trójkąta, który ograniczają wykresy funkcji y=2x+4 i y=-3x+6 oraz osią x.
10. W parku rośnie kilkadziesiąt drzew: 46% z nich to lipy, 36% to akacje, a 8% to dęby. Pozostałe 5 drzew stanowią modrzewie. Ile jest akacji?

Z góry dzięki za Wasze odpowiedzi )

Proszę o pomoc

Temat: Długości boków / Dział: Analiza
Wysłany: 2009-04-22, 18:28 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 16  
Obwód trójkąta, którego długości boków tworzą ciąg arytmetyczny, jest równy 24 cm. Pole prostokąta zbudowanego z najkrótszego i najdłuższego boku trójkąta jest równe 60 cm kwadratowych. Oblicz długość boków danego trójkąta.

Dziękuję ;*

Temat: obwód czworokąta wypukłego ABCD... / Dział: Zadania
Wysłany: 2 Grudzień 2008, 16:12 / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 490  
obwód czworokąta wypukłego ABCD jest równy 50 cm . obwód trójkąta ABC jest równy 46cm , a obwód trójkąta BCD jest równy 36cm . oblicz długość przekątnej BD

Temat: Obwód trójkąta / Dział: Matematyka w zadaniach
Wysłany: 2009-03-09, 14:49 / Wyświetleń 118  
obwód trójkąta prostokątnego jest równy 60 cm a wysokość poprowadzona do przeciwprostokątnej ma długość 12 cm. Oblicz długość boków tego trójkąta

Temat: Praca Domowa / Dział: Bla Bla Bla
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2006 14:53 / Odpowiedzi: 553 / Wyświetleń 20587  
Cytat
Zadania optymalizacyjne.
1. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 18. Jakie powinny być jego boki, aby objętość figury powstałej przez obrót trójkąta wokół jego podstawy była największa ?
2. 2.Na kuli o promieniu R opisano stożek. Znaleźć wymiary stożka o najmniejszej objętości.
3. Na paraboli y²=4x znaleźć punkt , leżący najbliżej prostej y=2x+4.
4. W kulę o prom. R wpisano walec. Dla jakiego promienia podstawy walca r jego pole powierzchni bocznej będzie największe ?
5. Na osi OY dany jest odcinek (0,a)(0,b), b>a>0. Znaleźć na dodatniej półosi OX punkt, z którego widać ten odcinek pod największym katem.
6. Na półokręgu o promieniu R leżą w odległości r punkty A i B. Jakie największe znaczenie może przyjąć suma AC²+BC², jeżeli C też leży na tym okręgu ?
7. Basen ma kształt rombu o polu 450 m²a jego głębokość wynosi 0,5 metra. Czy wystarczy zamówić 4000 płytek 10 cm na 10 cm , aby wyłożyć nimi boki basenu ?
8. Prostokątną działkę o polu 900 m² trzeba ogrodzić, dwa przyległe boki kamiennym murem w cenie 25 zł za metr, a dwa drewnianym płotem w cenie 10 zł za metr. W budżecie zaplanowano 2000 zł. Czy ta suma wystarczy ?
9. W prawidłowym ostrosłupie trójkątnym suma kwadratów długości wszystkich boków wynosi Q. Jakie może być największe pole pow. bocznej ostrosłupa ?
10. Czworościan foremny przecięto płaszczyzną równoległą do jej dwóch skośnych krawędzi. Znajdź przekrój o największym polu.
11. Trzeba zbudować pewna ilość domów o łącznej powierzchni mieszkalnej 40000 m². Koszty budowy jednego domu o pow. mieszk. N m² składają się z kosztów części nadziemnej proporcjonalnej do NN i kosztów fundamentów proporcjonalnychN. Koszt budowy domu o powierzchni 1600 m² wynosi 1848000 zł a koszt części nadziemnej to w tym wypadku 32% kosztów fundamentów. Określić ilość domów, jaką należy wybudować, aby koszt był najmniejszy.
12. Dla jakiej podstawy logarytmu istnieją liczby równe swojemu logarytmowi ?
13. dwa statki poruszają się po prostych przecinających się pod kątem µ ze stałymi prędkościami u i v. W pewnym momencie ich odległości od punktu przecięcia prostych są a i b. Określ najmniejszą odległość między statkami.
14. Punktowe źródło światła A znajduje się na odcinku łączącym środki dwóch sfer o promieniach R i r, Przy jakim położeniu A suma oświetlonych części sfer będzie największa ?
15. Na jakiej wysokości nad okrągłym stołem o promieniu a należy zawiesić elektryczna lampę , aby natężenie światła na brzegu stołu było największe ?
16. Ciężar P leży na płaskiej powierzchni. Chcemy ruszyć ciężar z miejsca. Pod jakim kątem do poziomu należy przyłożyć siłę , aby była ona najmniejsza , jeżeli współczynnik tarcia wynosi k ?
17. dane są punkty A=(1,30 oraz B=(2,2). Znaleźć C leżący na krzywej y=sinx, tak , aby pole trójkąta ABC było najmniejsze.
18. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(1,3), która odcina od osi współrzędnych trójkąt o najmniejszym polu.
19. Wyznacz wierzchołki prostokąta o największym polu, którego dwa wierzchołki należą do przedziału (0,0)(0,6) a pozostałe dwa do krzywej o równaniu y=-x² +6x.
20. Wykaż, że maksymalna objętość walca wpisanego w stożek, którego przekrój osiowy jest trójkątem równobocznym, jest równa objętości kuli wpisanej w ten stożek.
21. W półokrąg o pr. R wpisujemy trapez tak, że dłuższa podstawa jest średnicą a 2 wierzchołki leżą na łuku półokręgu. Wyznacz długość krótszej podstawy trapezu o największym polu.Oczywiscie ja bede robił swoje bo musze zrobić a jak ktoś za mnie zrobi jakieś zadanie to bedde wdzieczny No to ja lece robić i dzięki z góry jak mi ktos pomoże

EDIT 1 żeby nie było ofiaruję 75punktów za jedno zadanie (możne negocjować ze mna te punkty )

Temat: [Geometria]Okręgi styczne. / Dział: Matematyka
Wysłany: 2007-09-09, 13:23 / Odpowiedzi: 8 / Wyświetleń 346  
Cytat
Odcinek AD ma długość 17cm. Oblicz obwód trójkąta ABC. Wiem, że |AE|=|AD|


Ehh tak brzmi pełna treść zadania? Napisz jeszcze raz, całą, bez ucinania

Temat: Równanie prostej, funkcje trygonometryczne / Dział: Matematyka
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 9:54 am / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 132  
ZADANIE1: Dany jest trójkąt o wieszchołkach A, B, C:
A=(2 ; 3)
B=(1 ; 1)
C=(-1 ;2)
a) napisz równanie prostej AB.
b) oblicz obwód trójkąta ABC
c) oblicz pole trójkąta

ZADANIE2: Napisz równanie prostej równoległej i prostej prostopadłej do prostej y=-4x+3 i przechodzącej przez punkt A=(-2 ; 4).

ZADANIE3: Oblicz długość odcinka łączącego punkt P= (1 ; -3) ze środkiem odcinka AB, gdy A= (-1 ; -3) i B=(3 ; 1).

ZADANIE4: Wiedząc że cosinusAlfa=2/% oblicz wartość pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta Alfa.

ZADANIE5: Sprawdź tożsamość trygonometryczną:

1/Sin^2Alfa - 1= ctgAlfa

pROSZę O POMOC I Z GóRY BARDZO DZIęKUJą !!!

Temat: Kiedy będą wyniki matury poprawkowej - sierpień 2008 / Dział: Matura – nie taki diabeł straszny…
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 4:54 pm / Odpowiedzi: 40 / Wyświetleń 21818  
to ja się może pochwalę tym, co razem ze znajomym ustaliliśmy:

Zadanie, gdzie w ukł. wsp. trzeba narysować koło (ze równania) i cięciwe (z podanej proste) oraz obliczyć obwód trójkąta ABO
Mnie i koledze wyszło 10+2 pierw z 5.
Zadanie nr 2. Gdzie było podane równanie i trzeba było obliczyć a.
Rozwiązaniem równania były liczby 1,2,3, natomiast a=6
Zadanie nr 3. Układ równań (funkcja logarytmiczna w nim) i narysować to na wykresie oraz podać wartości p które mają dwa rozwiązania:
Dwa rozwiązania wychodziły w przedziale (-1;0>

Tyle ustaliliśmy, większość zadań pamiętam o co chodziło i na pewno Wy też kilka pamiętacie, jak pamiętacie swoje wyniki czy też sposób rozwiązania to piszcie, bo na oficjalne arkusze nie ma chyba co liczyć.
Pozdrawiam.

Temat: Oblicz długość boków a i b / Dział: Matematyka
Wysłany: 2009-03-23, 23:29 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 160  
Obwód przedstawionego na rysunku trójkąta jest równy 18. Oblicz dlugośc boków a oraz b..

jest to dział figury i przekształcenia , ja to próbowałem zrobić tak , że poprowadziłem pomocniczą która dała z kątem 60stopni kąt prosty , z tego wynika że ten kąt koło 60stopni musi mieć 30stopni.. może to na moim rysunku nie widać ale jak poprowadziłem tą pomocniczą co dała kąt 30stponi to wydaje mi się że mam trójkąt równoramienny czyli kąty na dole mają po 75stopni , odejmuje od 180 i wychodzi że kąt rozwarty wynosi 105stopni a kąt na przeciwko b wynosi 15stopni.. liczyłem z tw. sinusów powychodziło że b=2,4 a a=8,9

jednak po dodaniu długości boków obwód tego nie wynosi 18

z zad wiem tylko że a+b=10

licze na pomoc , pozdrawiam

Temat: Poskarż się i rozpaczaj :( / Dział: O wszystkim
Wysłany: Wto 22:47, 04 Lis 2008 / Odpowiedzi: 485 / Wyświetleń 1743  
Cytat

jak obliczyć:
- długość przekątnej kwadratu o obwodzie równym 2 i 6podtymczymś xD

Cytat
- obwód kwadratu o przekątnej równej 1

Cytat
- obwód trójkąta równobocznego o wysokości równej 1wysokość trójkąta równobocznego:
h = a pierwiastka z 3 dzielone na 2
(h=a√3/2)
podstawiasz i liczysz sobie a xD
A wzór na pole trójkąta równobocznego:
P = a kwadrat pierwiastka z 3 dzielone na 4
(a²√3/4)

Temat: Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa! / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 8:48 pm / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 1468  

Słuchajcie mam zadanie z matmy!Pomożecie??Myślę że tak!
Zad.1. Długość boków trójkąta wynoszą: n, n+3, n+6. Sprawdź czy ten trójkąt jest prostokątny wiedząc, że jego obwód ma 36 cm.

Zad.2. Sprawdź czy jest prostokątem równelogłobok o bokach długości √5 cm, √7 cm, i przekątnej długości √12cm.

Z góry dzięki za wszystko!!
Na poniedziałek potrzebuje to zadanie!Aha!Jeszcze proszę was o dokładne wytłumaczenie mi tego zadanie!Bardzo dziękuje[/u][/i][/b]

Temat: Trapez wpisany w okrąg o promieniu R / Dział: Matematyka
Wysłany: 2009-04-19, 19:05 / Odpowiedzi: 5 / Wyświetleń 145  
Cytat
no i tylko trapez równoramienny ma rację, jeśli trzeba na nim opisać okrąg ?

Cytat
pytanie zasadnicze, nieprawdą jest, że dłuższa podstawa trapezu musi być jednocześnie średnicą okręgu ? czy może jednak podobnie będzie tutaj jak w przypadku trójkąta prostokątnego wpisane, że przeciwprostokątna to średnica ?

Cytat
z tym promieniem nie wiem jak mam dać sobie radę :/...


A masz już pole i obwód? Wtedy promień nie będzie już stanowił problemu.

Temat: Poprawka z matematyki rozszerzonej - uzgodnienie zadań / Dział: Matematyka
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 6:13 pm / Odpowiedzi: 7 / Wyświetleń 1270  
Zadanie, gdzie w ukł. wsp. trzeba narysować koło (ze równania) i cięciwe (z podanej proste) oraz obliczyć obwód trójkąta ABO
Mnie i koledze wyszło 10+2 pierw z 5.
Zadanie nr 2. Gdzie było podane równanie i trzeba było obliczyć a.
Rozwiązaniem równania były liczby 1,2,3, natomiast a=6
Zadanie nr 3. Układ równań (funkcja logarytmiczna w nim) i narysować to na wykresie oraz podać wartości p które mają dwa rozwiązania:
Dwa rozwiązania wychodziły w przedziale (-1;0>

Temat: geometria z analityczna / Dział: Zadania
Wysłany: 23 Maj 2008, 11:13 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 514  
zad.1
Podstawy trapezu prostokątnego mają długość a,b (a>b) , a jeden z kątów trapezu ma miarę 45°. Oblicz pole trapezu.
zad.2
W trapezie równoramiennym, którego ramię ma dł. 3, a kąt ostry 60° przekątna jest prostopadła do ramienia. Oblcz pole o obwód trapezu.
zad.3
W trapezie ABCD przekątna AC ma długość 2, a kąty ABC i DAC sa równe 30°. Oblicz pole trapezu, jeżeli wiadomo, ze boki nierównoległe AD i BC
zad.4
Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym kąt przy podstawie ma 30°, a suma dł. ramienia i wysokości wynosi 10.

Temat: Planimetria; punkty i proste w układzie współrzędnych / Dział: Zadania
Wysłany: 7 Marzec 2009, 14:24 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 166  
Potrafi je ktoś wyliczyć lub chociaż wytłumaczyć te zadania?

Zad.1. Stosunek długości boków równoległoboku wynosi 3:4, a suma długości obu wysokości jest równa 14. Wyznacz długości wysokości tego równoległoboku.

Zad.2. Okno na strychu ma mieć kształt trójkąta równoramiennego, w którym suma długości podstawy i wysokości opuszczonej na podstawę wynosi 3m. Oblicz, jaki obwód musi mieć okno, abo przepuszczało jak najwięcej światła.

Zad.3. Wyznacz współrzędne punktu symetrycznego do punktu A=(-5;1) względem prostej o równaniu y=-2x+1.

Temat: Graniastosłupy; równania / Dział: Zadania
Wysłany: 15 Marzec 2009, 16:04 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 199  
Witam! Mam problem z zadaniami z karty pracy.

Zad. 1 Pusty 20 - litrowy kanister na benzynę waży 2,5 kg, a 1 litr benzyny waży 0,7 kg. jaka mozę być maksymalna waga kaniastra z benzyną?

Zad. 2 W całkowicie wypełnionym, prostopadłościennym kartonie o podstawie 4 cm x 10 cm znajduje sie 1 litr mleka. Jaką wysokość ma karton?

Zad. 3 Fragment trawnika w kształcie trójkąta ABC podzielono na dwie części chodnikiem DE. Aby obsiać trawą część DEC zużyto 8 kg nasion. Ile kg nasion potrzeba, aby obsiać trawą część ABED trawnika?

Zad. 4 nasjłynniejszym drzewem w Polsce jest legendarny dąb "bartek". obwód pnia na wysokości 1,3 m nad ziemią wynosi 9,85 m. Oblicz średnicę pnia na wysokości 1,3m. Wynik pdoaj z dokładnością do 1 c.

Z góry dziękuję za pomoc

Temat: Funkcja trygonometryczna w zadaniach / Dział: Zadania
Wysłany: 23 Kwiecień 2009, 18:44 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 70  
Mam kilka zadań z którymi sobie nie radzę...

I. Oblicz miary kątów rombu o przekątnych długości 6cm i 9 cm. Wynik podaj z dokładnością do 1 stopnia.

II. Znajdź obwód i pole trójkąta równoramiennego o długości10dm i mierze kąta między ramionami 50 stopni. Wynik podaj z dokładnością do 1 dm.

III. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna ma długość cm. Znajdź miarę kąta zawartego między krawędzią boczną a przekątną prostopadłościanu. Wynik podaj z dokładnością do 1 stopnia.

Bardzo proszę o pomoc.

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 25 Kwi 2009, 12:47 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 12  
1.W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 6cm. W trójkąt wpisano okrąg. Punkt styczności D
okręgu z ramieniem AC trójkąta dzieli to ramię na dwa odcinki, których długości pozostają w stosunku |DC| : |AD| = 1
: 2. Oblicz obwód tego trójkąta?

2. W trójkącie prostokątnym równoramiennym długość wysokości poprowadzonej na przeciwprostokątną długości a
jest równa. Oblicz długość przyprostokątnej i przeciwprostokątnej.

Prosze o pomoc w tych zadaniach. Musze koniecznie umiec je rozwiazac ale mam troszke problem...

Temat: trójkąty / Dział: Zadania
Wysłany: 22 Wrzesień 2008, 14:57 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 1204  
1) dany jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30 stopni. oblicz obwód tego trójkąta, gdy przeciwprostokątna ma długośc 12 dm

2) oblicz pole równoległoboku o bokach 7 cm i 12 cm, w którym dwa sąsiednie kąty różnią się o 60 stopni.

3) na okręgu o promieniu 8 cm opisano trapez . kąty , które tworzą ramiona z dłuższą podstawą mają miarę 30 stopni. oblicz pole tego trapezu.

4) jeden bok prostokąta zwiększono o 10 % . o ile procent zmieniło się pole prostokąta?

5) z punktu A leżącego na okręgu o promieniu r=6 cm i środku O poprowadzono dwie równej długości cięciwy AS i AW tworzące kąt 30 stopni . oblicz pole czworokąta SOWA.

6) W ROMB O BOKU RÓWNYM 8 I KĄCIE OSTRYM RÓWNYM 30 STOPNI WPISANO KOŁO A NASTĘPNIE W TO KOŁO WPISANO KWADRAT. WYZNACZ STOSUNEK POLA ROMBU DO POLA KWADRATU

Temat: zadania tekstowe z funkcji kwadratowej / Dział: Zadania
Wysłany: 17 Wrzesień 2008, 20:07 / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 1231  
(Nie wiem na jakim poziomie ma być to rozwiązanie. Szkoda że nie podałeś wykształcenia, byłoby łatwiej. Polecam uzupełnić profil.)

1. Zauważ że pole całej figury to pole czterech trójkątów i prostokąta. Zapisz to wykorzystując wzór na pole trójkąta równobocznego, w którym korzystamy z długości boku.
Spróbuj zapisać np długość b przy pomocy długości a wykorzystując zawarty w treści obwód prostokąta. Podstawiając te wartości i nieco przekształcając otrzymujesz równanie kwadratowe.
Zastanów się w jakim punkcie funkcja ta przyjmuje minimum. Co to będzie za punkt paraboli?
Jeśli znasz rachunek pochodnych to wystarczy policzyć pochodną i przyrównać ją do 0.

Temat: Kąty o kątach... / Dział: Zadania
Wysłany: 27 Marzec 2008, 18:00 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 322  
Mam zadanie i problem z nim.

Zad. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 30 stopni. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli:
a) krótsza przyprostokątna ma długość 2,
b) dłuższa przyprostokątna ma długość 2,
c) przeciwprostokątna ma długość 2.

Sądzę, że to powinno wyglądać tak:

w skrócie przedstawiłem na obwód to powinno być: no własnie, nie wiem dokładnie jak. W innym przykładzie miałem tam zamiast 2 4 i to wyglądało:

Z góry dzięki za pomoc

Formuły, które wprowadziłeś wymagały wrzucenia pomiędzy znaczniki tex i /tex. Podejrzyj sobie jak to powinno wyglądać. Najprościej zaznaczyć kod LaTeXa i wybrać z opcji więcej... (nad oknem w którym piszesz) pozycję TeX, przem_as

Temat: Geometria trojkata / Dział: zadania - szkoła średnia
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 7:59 pm / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 964  
Najpierw oznaczmy: ramię 2a, podstawa a, kąt przy podstawie β, między ramionami Π-2β
środkowa dzieli Δ na dwa mniejsze:
1. pierwszy ma boki a, a, d (kąt między a i a jest β)
z tw. sinusów:
d/sinβ=a/sin(Π-β)/2

2. drugi ma boki a, 2a, d (kąt między a i 2a jest Π-β)
z tw. sinusów:
2a/sin(Π-β)/2=d/sin(Π-2β)

3. Z 1. i 2.→d/sinβ=d/2sin(2β)→cosβ=¼

4. No to teraz z tw. cosinusów dla pierwszego trójkąta:
d²=a²+a²-2a²cosβ
Wyliczamy a i mozemy liczyć obwód

Temat: zastosowanie / Dział: Zadania
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 18:17 / Odpowiedzi: 5 / Wyświetleń 469  
Na rysunku jest ten kawałek blachy:

Z niej zrobiony jest walec. Oznacza to, że obwód jego podstawy (czyli denka) jest równy bokowi tego kwadratu, czyli a. a z kolei równe jest:

, gdzie d to przekątna kwadratowego kawałka blachy (bo - z własności trójkąta o kątach 45, 45, 90)

Więc obwód koła-denka jest równy:

Z tego wyliczysz r. Następnie skorzystasz z wzoru na pole koła (denka):

A że denka są dwa, to wszystko trzeba pomnożyć przez dwa. W przybliżeniu .

W razie problemów - pisz.

Temat: Geometria / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 6:40 pm / Odpowiedzi: 4 / Wyświetleń 934  
Aby obliczyć pole i obwód sześciokątu foremnego = potrzebna jest nam długość jego boku.
Pomoże nam tu fakt, że sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych.
Oznaczmy przez a bok sześciokąta (jednocześnie a jest też bokiem trójkąta).
Narysuj sześciokąt i poprowadź obie te przekątne. Zauważ, że:
- przekątna dłuższa Pd = 2a
- przekątna krótsza Pk= 2h (h-wysokość naszego trójkąta)
Zatem:
Pd=2a
Pk=2h, gdzie h=(a√3)/2
Stąd Pk=2h=2•(a√3)/2=a√3
Wiemy też, że Pd jest o 2 cm dłuższa od Pk, czyli
Pd=Pk+2=a√3+2
Podsumowując:
Pd=a i Pd=a√3+2 czyli a=a√3+2
Z tej nierówności trzeba wyznaczyć a i podstawić je do wzoru na obwód i pole sześciokąta.

Temat: Obliczanie obwodu prostokąta / Dział: Matematyka
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 1:09 am / Odpowiedzi: 6 / Wyświetleń 1852  

Obliczam odcinek poprowadzony od wierzchołka prostokąta do środka dłuższego boku (jest on zarazem przeciwprostokątna trójkąta)

c^2=a^2 + b^2

a = 1/2a (tak sobie przyjąłem bo rozpatruję na razie tylko ten trójkąt)
b = 2/3a

po podstawieniu i uproszczeniu:

c = 5/6a

Jeżeli obwód trójkąta jest równy 12 to:

5/6a + 1/2a + 2/3a = 12
2a = 12
a =6 (tyle wynosi dłuższy bok prostokąta)

A teraz można obliczyć obwód prostokąta:

Obw = 6 + 6 + 2/3*6 + 2/3*6 = 12 + 4 + 4 = 20

Temat: Okręgi i ich cięciwy / Dział: Śmietnik
Wysłany: 2008-08-26, 08:33 / Wyświetleń 208  
1. Cięciwy AB i CD przecinają się pod kątem 36 st. Wyznacz kąty środkowe odpowiadające łukom AC i BD, jeżeli stosunek ich długościwynosi 1:3.

2. W trójkącie prostokątnym z wierzchołka kąta prostego poprowadzono środkową. Na tej środkowej, jako średnicy, zbudowano okrąg. Na jakie części zostały podzielone przez ten okrąg przyprostokątne trójkąta?

3. Na przedłużeniu cięciwy AB danego okręgu poza punkt B wybieramy punkt C w odległości od punktu B równej długości promienia i okręgu. Przez punkt C poprowadzimy orostą przechodzącą przez środek O okręgu i literą D oznaczamy jeden z punktów przecięcia tej prostej z okręgiem, tak żeby środek O leżał między punktami C i D. Udowodnij, że miara kąta AOD jest trzy razy większa od miary kąta BOC.

4. Jedna przekatna pewnego czworokąta dzieli go na dwa trójkąty o obwodach 20 cm. i 40 cm, a druga - na dwa trókąty o obwodach 30 cm i 50 cm. Wiedząc, że suma długości przekątnych jest równa 26 cm, oblicz obwód tego czworokąta.

5. W trapezie równoramiennym ABCD (|AD| = |BC|), miary kątów przy ramieniu różnią się o 46 st. Wyznacz miary kątów tego trapezu.

6. W trapezie ABCD kąt przy wierzchołku B ma miarę równą 22 st. Oblicz miary kątów trójkąta ACD, wiedząc, że nierównoległe boki AD i BC trapezu zawierają się w prostych prostopadłych.

// Cały czas przypominam, że jedno zadanie piszemy w jednym temacie!

Temat: Pola figur i twierdzenie sinusów i cosinusów / Dział: Zadania
Wysłany: 2 Październik 2007, 17:22 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 1081  
1. Na okręgu o promieniu r opisano trapez, którego kąty ostre przy podstawie mają miary i . Oblicz pole i obwód trapezu.
2. W kasynie znajduje się stół w kształcie sześciokąta foremnego. Na stole umieszczono okrągłą tarczę do gry w ruletkę w ten sposób, że jest styczna do brzegu stołu. Wiedząc, że pole powierzchni tarczy wynosi oblicz pole stołu i podaj, jaki procent powierzchni stołu ona zajmuje.
3. W trójkącie ABC dane są:AB=10 ,kąt ABC=60 stopni ,kąt ACB=45 stopni . Oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta, jego pole oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
4. Boki trójkąta mają długości 4, 5 i 8.
a) Zbadaj, jakim trójkątem ze względu na kąty jest dany trójkąt
b) Oblicz długości odcinków, na jakie dwusieczna kąta dzieli bok długości 5.
5. Na okręgu opisano trapez prostokątny. Odległości środka okręgu od końców ramienia pochyłego wynoszą odpowiednio 2 i 4. Oblicz pole trapezu.

Mam wielki problem z tymi zadaniami... Prosze jeżeli ktos je potrafi rozwiązac to niech to zrobi Jest to bardzo pilne

Temat przesunięty, przem_as

Temat: Zadania maturalne / Dział: Śmietnik
Wysłany: 5 Marzec 2009, 19:57 / Wyświetleń 43  
Kilka zadań z zestawu maturalnego sprawiło mi lekką trudność. Potrafi je ktoś wyliczyć lub chociaż wytłumaczyć?

Zad.1. Stosunek długości boków równoległoboku wynosi 3:4, a suma długości obu wysokości jest równa 14. Wyznacz długości wysokości tego równoległoboku.

Zad.2. Wyznacz współrzędne punktu symetrycznego do punktu A=(-5;1) względem prostej o równaniu y=-2x+1.

Zad.3. Okno na strychu ma mieć kształt trójkąta równoramiennego, w którym suma długości podstawy i wysokości opuszczonej na podstawę wynosi 3m. Oblicz, jaki obwód musi mieć okno, abo przepuszczało jak najwięcej światła.

Zad4. Oprocentowanie lokat terminowych w bankach B1 i B2 wynosi 6%. W banku B1 odsetki kapitalizowane są rocznie, a w B2 - kwartalnie. W którym banku otrzymamy po roku więcej pieniędzy oraz o ile ta kwota będzie większa, jeśli wpłaciliśmy 10000zł?


A tak między prawdą a Bogiem, jestem niezmiernie szczęśliwa, że nie muszę pisać matury z matematyki...

Temat: stożek - pare zadań / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 8:38 pm / Odpowiedzi: 16 / Wyświetleń 3454  
Co do zad 2
Przekrój jest trójkątem równobocznym , (bo jest to trójkąt równoramienny o kącie przy wierzchołku 60°). Obwód tego trójkąta wynosi Ob=l+l+2r=2(l+r)=2•24=48, zatem jeden bok trójkąta wynosi 48/3=16. Stąd tworząca wynosi 16cm a promień 8cm. Wysokość stożka można policzyc z tw Pitagorasa i będziemy mieli wszystkie dane potrzebne do V i Ppc
Najlepiej narysować dobry wyraźny rysunek i będzie można łatwo wszystko zauważyć

do zad 1
P=½a•h
w naszym przypadku P=½L•L
zatem 24=½L•L
24=½L² |•2
48=L²
L=√48
L=4√3
Narysuj sobie dobry rysunek to będzie widać wszystko
Jak masz przekrój i poprowadzisz wysokość na tym przekroju, to podzielisz trójkąt prostokątny równoramienny na dwie równe części. Wysokość podzieli kąt prosty przy wierzchołku na dwa kąty po 45°, wysokość spada pod kątem prostym, więc trzeci kąt ma też 45°. Stad mamy że są to trójkąty prostokątne równoramienne. Zatem r=h
Z pitagorasa r²+h²=L²
Skoro r=h to h²+h²=L²
2h²=(4√3)²
dalej chyba rozwiążesz

zad3
rozwiązujemy dane równanie
Ppb=2Pp (Ppb-pole pow bocznej,Pp-pole podstawy)
pi•rL=2pi•r² |:(pi•r)
L=2r
L=12
h liczymy z tw Pitagorasa bo mamy juz L i r i potem łatwo objętość

Temat: Kilka zadań / Dział: zadania - gimnazjum
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 10:15 pm / Wyświetleń 304  
Witam.
Prosiłbym o pomoc z kilkoma zadaniami. Dostałem zbiór i nie potrafię zrobić kilku. Chodzi mi głównie o zapisanie równań.

Z przystani na jeziorze Śniardwy wypływają jednocześnie dwaj kajakarze. Pierwszy płynie na zachód z prędkością 20km/h, a drugi na północ z prędkością 15km/h. W jakiej odległości znajdą się od siebie po upływie 12 minut?

Wiem, że tutaj trzeba zamieniać km/h na km/m i głównie tego nie potrafię. Potem chyba trzeba skorzystać z własności trójkąta prostokątnego.

2. Adam sporządził roztwór do kwaszenia ogórków. Do tego celu użył 40 gramów soli kamiennej, którą rozpuścił w wodzie. Otrzymał 1000 gramów roztworu. Ilu procentowy roztwór Adam przygotował?

Tego to nie potrafię totalnie.

3.W gospodarstwie warzywnym o obszarze 24ha uprawiano cebulę, kalafiory, pomidory. Cebula zajmowała o 5 ha więcej niż kalafiory, a pomidory 0,6 obszaru przeznaczonego pod uprawę kalafiorów i cebuli razem. Ile hektarów zajmowało każde z tych warzyw?

4.W prostokącie długość jednego z boków wynosi 75% długości drugiego. Oblicz pole prostokąta, jeżeli jego obwód ma 70 cm.

5. Karol zbierał muszle. Połowę zbiorów przeznaczył na wykonanie tablicy, 7/12 pozostałej liczby muszli sprzedał, natomiast 25 muszli zgubił. Ile miał muszli na początku?

6. W dwóch wiadrach znajduje się 13,5 litra wody. Gdyby z pierwszego wiadra przelać do drugiego 1,5 litra, to w drugim wiadrze byłoby dwa razy więcej wody niż w pierwszym. Ile wody jest w pierwszym wiadrze.

7. Suma trzech liczb równa jest 210. Jakie to liczby, jeżeli wiadomo, że druga jest równa 4/3 pierwszej, a trzecia połową sumy pierwszej i drugiej?

Wiem że to 60, 70 i 80 ale nie wiem jak to zapisać poprawnie.

Z góry dziękuję za pomoc.

Temat: Geometria / Dział: Matematyka
Wysłany: 2007-04-18, 18:15 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 91  
Tych zadań również nie rozumiem. Z góry dzięki.
1.a)Wykaż, że wysokość opuszczona na podstawę trójkąta równoramiennego dzieli ten trójkąt na 2 trójkąty przystające
b)Wysokość trójkąta podzieliła go na 2 trójkąty przystające. Wykaż, że ten trójkąt jest równoramienny.
2.Wykaż, że jeżeli sumy miar przeciwległych kątów trapezu są równe, to ten trapez jest równoramienny.
3.Ramiona trapezu prostokatnego mają długości 4 cm i 5 cm, a jego pole jest równe 46cm^2.Oblicz obwód tego trapezu.
4.Narysuj odcinek dłuższy od szerokości twojej linijki. Używając jedynie linijki, narysuj dwie proste równoległe przechodzące przez końce narysowanego przez ciebie odcinka.
Wskazówka: Przeciwległe krawędzie linijki są równoległe
5. Narysuj figurę, która ma dokładnie 8 osi symetrii.
6.Wysokości trójkąta prostokątnego mają długości 60cm, 65cm, 156cm. Oblicz pole tego trójkąta.
7.Czy bok trójkąta może mieć długość równą połowie obwodu tego trójkąta? Odpowiedź uzasadnij.
Jeszcze raz dzięki:P

Temat: ...::::::: zagadki 10-latki:::::::.... / Dział: Kosz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 2:12 pm / Odpowiedzi: 159 / Wyświetleń 9951  
Cytat
Jest to 48m
960m:20m=48m


Nie
Równanie ma wyglądać tak
a-____
b-_diałanie___
działanie
Obwód Trójkąta=Działanie
Odpowiedż..............................

Temat: Praca Domowa / Dział: Bla Bla Bla
Wysłany: Sro 07 Sty, 2009 20:44 / Odpowiedzi: 553 / Wyświetleń 20587  
Cytat
Nie żebym się znał ale na oko to obwód można obliczyć z własności trójkąta 90, 45 ,45. A wysokość wyjdzie jakoś trygonometrii. Narysuj prawidłowy rysunek a wszystko będzie jasne.To że równoramienny tz ze ma ramiona równe ale tam wcale nie muszą być kąty 90,45,45 albo 90,30,60

Temat: szablon klasy / Dział: C i C++
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 8:20 pm / Odpowiedzi: 5 / Wyświetleń 363  
Mam takie zadanie.
Proszę napisać program, który będzie zawierał szablon klasy Trojkat. Program powinien obliczać obwód i pole trójkąta dla różnych typów danych (int, float, double, …) oraz wypisywać te dane na standardowe wyjście. Należy w nim zaimplementować trzy funkcje: wypisz_boki(), obwod(), pole(). Funkcje te należy zdefiniować poza ciałem klasy Trojkat.
Nie wiem jak się za to zabrać.

Temat: BŁAGAM O POMOC !!!! / Dział: zadania - szkoła średnia
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 4:20 pm / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 967  
Witam. Błagam Was o pomoc. Starałam się wyliczyć te zadania, ale nie mogę ruszyć z miejsca.. Chociaż kilka, żeby nie dostać buta ze sprawdzianu Oto one:

1.W okrąg o promieniu 13 cm wpisano rozwartokątny trójkąt równoramienny o podstawie 10 cm. Oblicz ramiona i pole tego trójkąta.

2.W trójkącie prostokątnym długość przeciwprostokątnej jest równa 8 cm, a jeden z kątów ostrych ma miare 30 stopni. Oblicz długość okręgu wpisanego w ten trójkąt.

3. Podstawa /AB/ trójkąta równoramiennego ABC ma długość 4 cm, a ramiona długość 6 cm. Oblicz długość promieni okręgów wpisanych i opisanych na tym trójkącie.

4.Kąt rozwarty równoległoboku o bokach 6cm i 7cm ma miarę 150 stopni. Oblicz pole tego równoległoboku.

5.Wysokość trapezu równoramiennego ma długość pierwiastek z 6cm a jedna z podstaw jest trzy raz dłuższa od drugiej. Oblicz pole wiedząc że sinus kąta ostrego jest równy 0,2.

6.Na okręgu o promieniu 1 cm opisano trapez o kątach ostrych 60 stopni i 30 stopni. Oblicz długość podstaw tego trapezu

7.W okrąg o promieniu 13 cm wpisano ostrokątny trójkąt równoramienny o wysokości 20 cm poprowadzonej do podstawy. Oblicz ramię tego trójkąta i jego pole.

8.W trójkącie prostokątnym długość krótszej przyprostokątnej wynosi 6 cm, a jeden z kątów jest równy 60 stopni. Oblicz pole koła wpisanego w ten trójkąt.

9.Podstawa /AB/ trójkąta równoramiennego ABC ma długość 4 cm, a ramiona długość 8 cm. Oblicz długości promieni okręgów wpisanych i opisanych na tym trójkącie.

10. Wysokości równoległoboku mają długość 2 cm i 4 cm. Oblicz jego pole wiedząc, że obwód wynosi 30 cm.

11. Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli trapez na dwa trójkąty z których jeden jest równoboczny. Znajdź pole tego trapezu wiedząc, że jego wysokość wynosi 2.

12. Stosunek długości ramion trapezu opisanego na okręgu o promieniu 6 cm wynosi 3:4. Obwód trapezu jest równy 70 cm. Oblicz długości podstaw tego trapezu.

BARDZO WAS PROSZĘ O CHOCIAŻ MINIMALNĄ POMOC...

Temat: Praca Domowa / Dział: Bla Bla Bla
Wysłany: Sro 04 Mar, 2009 18:11 / Odpowiedzi: 553 / Wyświetleń 20587  
1.Dany jest trapez prostokątny o kącie ostrym 60 stopni,dłużeszej podstawie 8 cm i wysokości 6 pierwiastków z 3.Oblicz obwód,pole i długości przekątnych trapezu.
2.Na mapie w skali 1: 250 000 pewne jezioro ma 10cm kw powierzchni.Jaka jest powierzchnia jeziora w rzeczywistoścci?
3.Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 15 .W tym trójkącie jest wpisany kwadrat ADEF i trzeba wyliczyć jego pole.

Temat: Długości boków w prostokącie / Dział: Matematyka
Wysłany: 2008-04-22, 00:11 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 58  
Dwusieczna jest przeciwprostokątną pewnego trójkąta RóWNORAMIENNEGO (o równych przyprostokątnych) - tak dostaniesz że krótszy bok prostokąta wynosi 2a albo 3a (gdzie wcześniej założyłem że dłuższy bok prostokąta dzieli się na odcinki 2a oraz 3a). Dalej wyznaczenie wartości "a" a następnie policzenie długości boków (suma wszystkich boków to obwód) to już raczej łatwa sprawa?

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 23 Kwi 2009, 20:14 / Odpowiedzi: 5 / Wyświetleń 24  
zadanie...dochodzę to pewnego momentu a potem zonk, nie wiem co dalej... Pomóżcie!

Dany jest trójkąt prostokątny, którego obwód wynosi 208 cm. Natomiast suma jego przyprostokątnych jest o 30 większa od długości przeciwprostokątnej. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 20 Kwi 2009, 16:47 / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 28  
zad 1
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 i 8. Oblicz długości środkowych wychodzących z wierzchołków kątów ostrych tego trójkąta.

zad 2
Dany jest trójkąt równoramienny, którego ramię ma długość 4 cm, a podstawa 4 pierwiastek z 3. Oblicz odległość środka podstawy od ramienia trójkąta.

zad 3
Z kwadratu o boku 1 obcięto na rogach trójkąty, tak, że otrzymano ośmiokąt foremny. Oblicz obwód tego ośmiokąta.

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 24 Kwi 2009, 22:40 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 13  
Rozpatrujemy trójkąty, których boki są kolejnymi liczbami naturalnymi. Wyznacz długości boków trójkąta, który
ma najmniejszy obwód. Następnie dla wyznaczonego trójkąta:
a) sprawdź, czy jest to trójkąt ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny
b) oblicz długość odcinka łączącego środki dwóch dłuższych boków.

Prosze o pomoc w tym zadaniu. Jest dla mnie bardzo wazne, zeby umiec je zrobic, ale niestety mam problem...

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 25 Kwi 2009, 13:51 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 13  
n-I bok
n+1-II bok
n+2-III bok
n+n+1>n+2
n>1
Najmniejszy obwód ma trójkąt o najkrótszych bokach
n=2
n+1=3
n+2=4

a) z twierdzenia cosinusów
b) Odcinek łączący środki dwóch boków trójkąta jest równoległy do trzeciego boku i ma długość równą połowie długości tego boku

Temat: Pomocy! - funkcje, ciągi, równania i nierówności / Dział: Pomocy! - funkcje, ciągi, równania i nierówności
Wysłany: 29 Kwi 2009, 15:07 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 17  
1. W turnieju szachowym o mistrzostwo szkoły systemem każdy z każdym rozegrano 66 gier. Ilu zawodników uczestniczyło w tym turnieju?
2. Jedna z przyprostokątnych trójkąta jest o 7 cm dłuższa od drugiej przyprostokątnej, a o 2 cm krótsza od przeciwprostokątnej. Oblicz obwód tego trójkąta.

Bardzo dziękuję z góry za rozwiązanie

Temat: Pomocy! - geometria płaszczyzny / Dział: Pomocy! - geometria płaszczyzny
Wysłany: 18 Kwi 2009, 10:33 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 32  
1. podpowiem, że średnicą tego okręgu będzie przekątna kwadratu, a więc promieniem będzie połowa tej przekątnej, więc będziesz miał wszystko by obliczyć obwód tego koła czyli 2 pi * r :]

2. trójkąt równoboczny, więc promieniem okręgu będzie jedna trzecia wysokości, czyli r=1/3h, później wystarczy podstawić tylko do wzoru na wysokość i mamy bok trójkąta.

Temat: Pole trójkąta oraz długości boków / Dział: Zadania
Wysłany: 1 Marzec 2009, 20:01 / Odpowiedzi: 1 / Wyświetleń 217  
Obwód pewnego trójkąta jest równy 20 cm, a jeden z kątów ma miarę . Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 6 cm. Wyznacz długości boków trójkąta tak, aby jego pole było największe. Oblicz pole trójkąta dla wyznaczonych długości boków.
Proszę o jak najszybsze rozwiązanie tego zadania, ponieważ jest mi ono potrzebne na jutro.. Z góry b. dziekuje.

Temat: własności trójkątów / Dział: Pomoc w zadaniach
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 09:56 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 450  
Dziękuje za rozwiązanie i przedstawiam inną wersję.
AB=BC=a, BD=x, DC=Y, AC=b ?

a+x+y=24 /*(-1) obwód trójkąta CBD
a+x+y+b=39 OBWÓD TRÓJKĄTA ADC

-a-x-y=-24
a+x+Y+b=39
------------------
b=15
Podstawa trójkąta AC równa się 15cm.

Temat: Maksymalizacja powierzchni trójkąta / Dział: Matematyka
Wysłany: 2007-03-29, 23:24 / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 184  
Czy znasz jakiś dobry wzór na pole trójkąta, dobry znaczy taki, który przyda się w tym zadaniu - czyli wiążący pole z długościami boków trójkąta?

Może od razu podpowiem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_Herona

U Ciebie obwód jest stały, korzystając z faktu, że trójkąt jest równoramienny a=b oraz c łatwo wyliczysz. Funkcja jednej zmiennej, szukasz ekstremum.

Temat: Najmniejsza wartośc obwodu trójkąta- tw. cos. / Dział: Matematyka
Wysłany: 2008-05-13, 21:51 / Odpowiedzi: 6 / Wyświetleń 97  
Witam mam takie zadanko, dochodzę do pewnego momentu a potem nie wiem co dalej:
Suma długości dwóch boków trójkąta wynosi 4 cm, a miara kąta pomiędzy tymi bokami wynosi . Jaką najmniejszą wartośc ma obwód tego trójkąta?
No i tutaj dochodzę do momentu, wyliczając a+b=4cm, wyliczam b=4-a i podstawiam do wzoru
wyliczam i wychodzi
. Ze wzoru (najmniejsza wartośc) wyliczam

A powinno wyjsc 2 pomoze mi ktos?

Temat: Trójkąty podobne. / Dział: Zadania
Wysłany: 5 Kwiecień 2008, 10:48 / Odpowiedzi: 4 / Wyświetleń 964  
1. W pewnym trójkącie prostokątnym , którego obwód jest równy 60, stosunek długości przyprostokątnych wynosi 4/3 (cztery trzecie). Oblicz długości boków tego trójkąta.

2. Wyznacz pole trójkąta prostokątnego, wiedząc, że wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną na dwa odcinki długości 3cm i 4cm.

Proszę o krótkie wyjaśnienie jak to zrobiłeś/aś.

Temat: twierdzenie sinusów i cosinusów. / Dział: Zadania
Wysłany: 31 Maj 2008, 21:01 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 730  
Na okręgu o promieniu r opisano trapez, którego kąty ostre przy podstawie mają miary α i β. Oblicz pole i obwód trapezu.

zauwazyłam jedynie tylko że wysokość trapezu wynosi 2R.

ale nie wiem z jakiego trójkąta tutaj skorzystac ;/

Temat: Poskarż się i rozpaczaj :( / Dział: O wszystkim
Wysłany: Wto 22:38, 04 Lis 2008 / Odpowiedzi: 485 / Wyświetleń 1743  
kurna, na jutro mam tyle zadania że umierrram xD

jak obliczyć:
- długość przekątnej kwadratu o obwodzie równym 2 i 6podtymczymś xD
- obwód kwadratu o przekątnej równej 1
- obwód trójkąta równobocznego o wysokości równej 1

?

Temat: moment bezwladnosci / Dział: Dynamika
Wysłany: 2007-11-12, 09:59 / Odpowiedzi: 2 / Wyświetleń 121  
1) Jaki poziom - szkoła wyższa?
2) Czy to jest figura płaska czy tylko "obwód" trójkąta?
3) Czy masz tylko takie dane?

Temat: Treść zadania domowego (1.36) / Dział: PYTANIA I PROŚBY
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 3:56 pm / Odpowiedzi: 3 / Wyświetleń 40  
W trapezie ABCD poprowadzono z wierzchołka D prostą DE równoległą do ramienia CB (E zawiera się w AB). Obwód trójkąta AED = 80 cm, |EB|=30cm. Oblicz obwód trapezu

Temat: Praca Domowa / Dział: Bla Bla Bla
Wysłany: Sro 07 Sty, 2009 20:40 / Odpowiedzi: 553 / Wyświetleń 20587  
Nie żebym się znał ale na oko to obwód można obliczyć z własności trójkąta 90, 45 ,45. A wysokość wyjdzie jakoś trygonometrii. Narysuj prawidłowy rysunek a wszystko będzie jasne.